OKTH FREKANS TAHSİSİ DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER

/OKTH FREKANS TAHSİSİ DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER

 

Telsiz / Frekans kullanımı konularında dikkat edilmesi gereken kurallar, tarafların hak ve yükümlülükleri, Bilgi Teknolojileri Kurumuna ödenecek telsiz ruhsat ve yıllık frekans kullanım bedelleri yazılı olarak ve sözleşmeye bağlanarak firmaya iletilir.

Sistem kurulumu ve frekans tahsis aşamasında, kurumun web sitesinde de yer alan OKTH Abone Bildirim formu taraflarca 2 nüsha olarak imzalanır. Bir nüsha firmaya kaşe-imzalı iade edilirken, diğer nüsha’da Bilgi Teknolojileri Kurumuna, OKTH Abone Cihaz Bildirim formu ekinde gönderilir.

OKTH İşletmecilerinin Uygulamalarda Dikkat Edeceği Hususlar
OKTH Abone Bildirim Formu
OKTH Altyapı Bildirim Formu
Role Bildirim Formu

Firmaların OKTH sistemine girişi yapılan (telsiz üzerine frekans programlanarak kullanımı sağlanan) telsiz/telsizleri, sisteme girişinin yapıldığı ayı takip eden ay sonuna kadar İşletmeci firma tarafından, BTK’ na bildirilmesi yasal zorunluluktur.